ΕΣΠΑ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΟΥ

Κατανοώντας την ανάγκη και το δικαίωμα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και ανακαλύπτοντας την έλλειψη αθλητικών δομών, που να είναι κατάλληλοι για αυτά, γεννήθηκε το 2016 η ιδέα του ειδικού γυμναστηρίου, η οποία υλοποιήθηκε το Σεπτέμβριο 2018. Σκοπός μου ήταν να φτιάξω, ένα χώρο φιλόξενο, φιλικό, δομημένο και ασφαλές για να δώσω έτσι την ευκαιρία στα παιδιά να αθληθούν, να εκφράσουν τις ατομικές τους ανάγκες, να βελτιώσουν τις κινητικές τους δεξιότητες και να καλλιεργήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες με την εφαρμογή κατάλληλων αθλητικο- παιδαγωγικών προγραμμάτων.
Στόχοι του SuperKidsGym είναι:

  • Ανάπτυξη σχέσης επικοινωνίας και εμπιστοσύνης με το παιδί
  • Εξοικείωση με το περιβάλλον (χώρος, αθλητικός εξοπλισμός)
  • Βελτίωση των ήδη υπαρχόντων κινητικών ικανοτήτων
  • Δημιουργία νέων κινητικών εμπειριών
  • Ψυχαγωγία και παιχνίδι.

[responsivevoice voice=”Greek Female” buttontext=”Αναπαραγωγή”]

Η φιλοσοφία μου. Κατανοώντας την ανάγκη και το δικαίωμα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και ανακαλύπτοντας την έλλειψη αθλητικών δομών, που να είναι κατάλληλοι για αυτά, γεννήθηκε το 2016 η ιδέα του ειδικού γυμναστηρίου, η οποία υλοποιήθηκε το Σεπτέμβριο 2018. Σκοπός μου ήταν να φτιάξω, ένα χώρο φιλόξενο, φιλικό, δομημένο και ασφαλές για να δώσω έτσι την ευκαιρία στα παιδιά να αθληθούν, να εκφράσουν τις ατομικές τους ανάγκες, να βελτιώσουν τις κινητικές τους δεξιότητες και να καλλιεργήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες με την εφαρμογή κατάλληλων αθλητικο- παιδαγωγικών προγραμμάτων.
Στόχοι του SuperKidsGym είναι: η ανάπτυξη σχέσης επικοινωνίας και εμπιστοσύνης με το παιδί.η εξοικείωση με το περιβάλλον (χώρος, αθλητικός εξοπλισμός). η βελτίωση των ήδη υπαρχόντων κινητικών ικανοτήτων. η δημιουργία νέων κινητικών εμπειριών. η ψυχαγωγία και το παιχνίδι.

[/responsivevoice]

Η ΙΔΡΥΤΡΙΑ

Η Μαρία Παράσχου είναι η ιδρύτρια του SuperKidsGym και η επιστημονική υπεύθυνη των αθλητικών προγραμμάτων. Έχει σπουδάσει Ειδική Φυσική Αγωγή και Αποκατάσταση στην Ανώτατη Σχολή Αθλητισμού Κολωνίας, στη Γερμανία. Ειδικεύτηκε στην άθληση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έχει ολοκληρώσει κύκλους σπουδών στην άθληση ατόμων με καρδιοπάθειες και σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και στην αθλιατρική αποκατάσταση. Παρακολούθησε σεμινάρια με θέμα τον ρόλο της σπονδυλικής στήλης στον αθλητισμό και την καθημερινότητα, ψυχοκινητική αγωγή σύμφωνα με τον E.J. Kiphard.,βασικές αρχές του Aquajogging και Aquagymnastik, στη Γερμανία. Στην Ελλάδα, συνεχίζει να παρακολουθεί εξειδικευμένα σεμινάρια όπως: «Τεχνολογία και δραματοποίηση στην υπηρεσία συμπερίληψης παιδιών με αυτισμό», « Χρήση παιδαγωγικού υλικού σε παιδιά με αυτισμό και ΔΕΠΥ». Είχε εθελοντική δράση σε δομές που προάγουν την ποιότητα ζωής των «διαφορετικών» παιδιών και των οικογενειών τους. Τέλος, ανέλαβε να γυμνάσει και να διδάξει ψυχοκίνηση σε σύλλογο ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Σταυρούπολη.

[responsivevoice voice=”Greek Female” buttontext=”Αναπαραγωγή”]

Η ιδρύτρια. Η Μαρία Παράσχου είναι η ιδρύτρια του SuperKidsGym και η επιστημονική υπεύθυνη των αθλητικών προγραμμάτων. Έχει σπουδάσει Ειδική Φυσική Αγωγή και Αποκατάσταση στην Ανώτατη Σχολή Αθλητισμού Κολωνίας, στη Γερμανία. Ειδικεύτηκε στην άθληση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έχει ολοκληρώσει κύκλους σπουδών στην άθληση ατόμων με καρδιοπάθειες και σακχαρώδη διαβήτη, καθώς και στην αθλιατρική αποκατάσταση. Παρακολούθησε σεμινάρια με θέμα τον ρόλο της σπονδυλικής στήλης στον αθλητισμό και την καθημερινότητα, ψυχοκινητική αγωγή σύμφωνα με τον E.J. Kiphard.,βασικές αρχές του Aquajogging και Aquagymnastik, στη Γερμανία. Στην Ελλάδα, συνεχίζει να παρακολουθεί εξειδικευμένα σεμινάρια όπως: «Τεχνολογία και δραματοποίηση στην υπηρεσία συμπερίληψης παιδιών με αυτισμό», « Χρήση παιδαγωγικού υλικού σε παιδιά με αυτισμό και ΔΕΠΥ». Είχε εθελοντική δράση σε δομές που προάγουν την ποιότητα ζωής των «διαφορετικών» παιδιών και των οικογενειών τους. Τέλος, ανέλαβε να γυμνάσει και να διδάξει ψυχοκίνηση σε σύλλογο ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Σταυρούπολη.

[/responsivevoice]