ΕΣΠΑ

Η Ψυχοκινητική Αγωγή – Παρέμβαση στοχεύει από τη μία στη σταθεροποίηση της προσωπικότητας μέσω των κινητικών ερεθισμάτων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ατομικές ικανότητες και επιδιώκει από την άλλη πλευρά την εξομάλυνση των κινητικών δυσκολιών, αλλά και των άλλων προβλημάτων του παιδιού, που προκύπτουν από την αντιπαράθεση του με τον εαυτό του και το περιβάλλον.¨ (Zimmer, 2007)

Η Ψυχοκινητική Αγωγή στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, στην κοινωνική του ένταξη και στη βελτίωση των κινητικών ικανοτήτων, οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσω των σωματικών, υλικών και κοινωνικών εμπειριών.

Στο SuperKidsGym χρησιμοποιείται η Ψυχοκινητική Αγωγή με προσαρμογές ανάλογα με τις ατομικές ικανότητες των παιδιών. Πιστεύουμε ότι ο πολύχρωμος ψυχοκινητικός εξοπλισμός δίνει κίνητρα στα παιδιά να εμπλουτίσουν το κινητικό τους ρεπερτόριο, τα εφοδιάζουν με αισθήματα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης και τα ενισχύουν θετικά για την εκτέλεση των ασκήσεων.

Τα μαθήματα ψυχοκινητικής είναι διασκεδαστικά, δίνουν άπειρες δυνατότητες για εξερεύνηση και την ευκαιρία στα παιδιά με δυσκολίες να περάσουν το χρόνο τους ευχάριστα.