ΕΣΠΑ

Η Ειδική Φυσική Αγωγή είναι κλάδος της Φυσικής Αγωγής, που ασχολείται με την άθληση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σκοποί της Ειδικής Φυσικής Αγωγής είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων, η ψυχική και πνευματική καλλιέργεια και η κοινωνική ένταξη.

Η ενίσχυση της υγείας του κάθε παιδιού αποτελεί θεμελιώδη λίθο για το SuperKidsGym. Συγκεκριμένα στοχεύουμε στη βελτίωση:

  • των αντιληπτικών ικανοτήτων π.χ. κιναισθητική αντίληψη, οπτικο-χωρική αντίληψη κ.α.
  • των σωματικών ικανοτήτων π.χ. φυσική κατάσταση, ευλυγισία, ισορροπία, συντονισμός κινήσεων κ.α.
  • κοινωνικών και ψυχικών ικανοτήτων όπως πειθαρχία, τήρηση κανόνων, συνεργασίας
  • της αυτοεκτίμησης και αυτοεικόνας
  • της απόκτησης αθλητικών συνηθειών, που προάγουν έναν υγιή τρόπο ζωής σε αλληλεξάρτηση με το παιχνίδι και την ψυχαγωγία.

Η οργάνωση και ο σχεδιασμός των μαθημάτων του SuperKidsGym πραγματοποιείται εξολοκλήρου από την επιστημονικά υπεύθυνη καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής Μαρία Παράσχου. Οι στόχοι του εξατομικευμένου προγράμματος καταρτίζονται για κάθε παιδί, ανάλογα με τις ικανότητες του.

Τα μαθήματα είναι στην αρχή ατομικά, ενώ μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η ένταξη του παιδιού σε ομοιογενείς ομάδες (ηλικία, χαρακτηριστικά) 2-4 παιδιών.