ΕΣΠΑ

Κατανοώντας την ανάγκη και το δικαίωμα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και ανακαλύπτοντας την έλλειψη αθλητικών δομών, που να είναι κατάλληλοι για αυτά, γεννήθηκε το 2016 η ιδέα του ειδικού γυμναστηρίου, η οποία υλοποιήθηκε το Σεπτέμβριο 2018. Σκοπός μου ήταν να φτιάξω, ένα χώρο φιλόξενο, φιλικό, δομημένο και ασφαλές για να δώσω έτσι την ευκαιρία στα παιδιά να αθληθούν, να εκφράσουν τις ατομικές τους ανάγκες, να βελτιώσουν τις κινητικές τους δεξιότητες και να καλλιεργήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες με την εφαρμογή κατάλληλων αθλητικο- παιδαγωγικών προγραμμάτων.

Στόχοι του SuperKidsGym είναι:

  • Ανάπτυξη σχέσης επικοινωνίας και εμπιστοσύνης με το παιδί
  • Εξοικείωση με το περιβάλλον (χώρος, αθλητικός εξοπλισμός)
  • Βελτίωση των ήδη υπαρχόντων κινητικών ικανοτήτων
  • Δημιουργία νέων κινητικών εμπειριών
  • Ψυχαγωγία και παιχνίδι.