ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η Ειδική Φυσική Αγωγή είναι κλάδος της Φυσικής Αγωγής, που ασχολείται με την άθληση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σκοποί της Ειδικής Φυσικής Αγωγής είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων, η ψυχική και πνευματική καλλιέργεια και η κοινωνική ένταξη.

Η ενίσχυση της υγείας του κάθε παιδιού αποτελεί θεμελιώδη λίθο για το SuperKidsGym. Συγκεκριμένα στοχεύουμε στη βελτίωση:

  • των αντιληπτικών ικανοτήτων π.χ. κιναισθητική αντίληψη, οπτικο-χωρική αντίληψη κ.α.
  • των σωματικών ικανοτήτων π.χ. φυσική κατάσταση, ευλυγισία, ισορροπία, συντονισμός κινήσεων κ.α.
  • κοινωνικών και ψυχικών ικανοτήτων όπως πειθαρχία, τήρηση κανόνων, συνεργασίας
  • της αυτοεκτίμησης και αυτοεικόνας
  • της απόκτησης αθλητικών συνηθειών, που προάγουν έναν υγιή τρόπο ζωής σε αλληλεξάρτηση με το παιχνίδι και την ψυχαγωγία.

Η οργάνωση και ο σχεδιασμός των μαθημάτων του SuperKidsGym πραγματοποιείται εξολοκλήρου από την επιστημονικά υπεύθυνη καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής Μαρία Παράσχου. Οι στόχοι του εξατομικευμένου προγράμματος καταρτίζονται για κάθε παιδί, ανάλογα με τις ικανότητες του.

Τα μαθήματα είναι στην αρχή ατομικά, ενώ μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η ένταξη του παιδιού σε ομοιογενείς ομάδες (ηλικία, χαρακτηριστικά) 2-4 παιδιών.

[responsivevoice voice=”Greek Female” buttontext=”Αναπαραγωγή”]

Η Ειδική Φυσική Αγωγή είναι κλάδος της Φυσικής Αγωγής, που ασχολείται με την άθληση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σκοποί της Ειδικής Φυσικής Αγωγής είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των κινητικών δεξιοτήτων, η ψυχική και πνευματική καλλιέργεια και η κοινωνική ένταξη.
Η ενίσχυση της υγείας του κάθε παιδιού αποτελεί θεμελιώδη λίθο για το SuperKidsGym. Συγκεκριμένα στοχεύουμε στη βελτίωση: των αντιληπτικών ικανοτήτων π.χ. κιναισθητική αντίληψη, οπτικο-χωρική αντίληψη κ.α. Των σωματικών ικανοτήτων π.χ. φυσική κατάσταση, ευλυγισία, ισορροπία, συντονισμός κινήσεων κ.α. Των κοινωνικών και ψυχικών ικανοτήτων όπως πειθαρχία, τήρηση κανόνων, συνεργασίας. Της αυτοεκτίμησης και αυτοεικόνας. Της απόκτησης αθλητικών συνηθειών, που προάγουν έναν υγιή τρόπο ζωής σε αλληλεξάρτηση με το παιχνίδι και την ψυχαγωγία.
Η οργάνωση και ο σχεδιασμός των μαθημάτων του SuperKidsGym πραγματοποιείται εξολοκλήρου από την επιστημονικά υπεύθυνη καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής Μαρία Παράσχου. Οι στόχοι του εξατομικευμένου προγράμματος καταρτίζονται για κάθε παιδί, ανάλογα με τις ικανότητες του.
Τα μαθήματα είναι στην αρχή ατομικά, ενώ μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι η ένταξη του παιδιού σε ομοιογενείς ομάδες (ηλικία, χαρακτηριστικά) 2-4 παιδιών.

[/responsivevoice]

ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η Ψυχοκινητική Αγωγή – Παρέμβαση στοχεύει από τη μία στη σταθεροποίηση της προσωπικότητας μέσω των κινητικών ερεθισμάτων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ατομικές ικανότητες και επιδιώκει από την άλλη πλευρά την εξομάλυνση των κινητικών δυσκολιών, αλλά και των άλλων προβλημάτων του παιδιού, που προκύπτουν από την αντιπαράθεση του με τον εαυτό του και το περιβάλλον.¨ (Zimmer, 2007)

Η Ψυχοκινητική Αγωγή στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, στην κοινωνική του ένταξη και στη βελτίωση των κινητικών ικανοτήτων, οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσω των σωματικών, υλικών και κοινωνικών εμπειριών.

Στο SuperKidsGym χρησιμοποιείται η Ψυχοκινητική Αγωγή με προσαρμογές ανάλογα με τις ατομικές ικανότητες των παιδιών. Πιστεύουμε ότι ο πολύχρωμος ψυχοκινητικός εξοπλισμός δίνει κίνητρα στα παιδιά να εμπλουτίσουν το κινητικό τους ρεπερτόριο, τα εφοδιάζουν με αισθήματα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης και τα ενισχύουν θετικά για την εκτέλεση των ασκήσεων.

Τα μαθήματα ψυχοκινητικής είναι διασκεδαστικά, δίνουν άπειρες δυνατότητες για εξερεύνηση και την ευκαιρία στα παιδιά με δυσκολίες να περάσουν το χρόνο τους ευχάριστα.

[responsivevoice voice=”Greek Female” buttontext=”Αναπαραγωγή”]

Η Ψυχοκινητική Αγωγή-Παρέμβαση στοχεύει από τη μία στη σταθεροποίηση της προσωπικότητας μέσω των κινητικών ερεθισμάτων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ατομικές ικανότητες και επιδιώκει από την άλλη πλευρά την εξομάλυνση των κινητικών δυσκολιών, αλλά και των άλλων προβλημάτων του παιδιού, που προκύπτουν από την αντιπαράθεση του με τον εαυτό του και το περιβάλλον.¨ (Zimmer, 2007).
Η Ψυχοκινητική Αγωγή στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, στην κοινωνική του ένταξη και στη βελτίωση των κινητικών ικανοτήτων, οι οποίοι επιτυγχάνονται μέσω των σωματικών, υλικών και κοινωνικών εμπειριών.
Στο SuperKidsGym χρησιμοποιείται η Ψυχοκινητική Αγωγή με προσαρμογές ανάλογα με τις ατομικές ικανότητες των παιδιών. Πιστεύουμε ότι ο πολύχρωμος ψυχοκινητικός εξοπλισμός δίνει κίνητρα στα παιδιά να εμπλουτίσουν το κινητικό τους ρεπερτόριο, τα εφοδιάζουν με αισθήματα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης και τα ενισχύουν θετικά για την εκτέλεση των ασκήσεων.
Τα μαθήματα ψυχοκινητικής είναι διασκεδαστικά, δίνουν άπειρες δυνατότητες για εξερεύνηση και την ευκαιρία στα παιδιά με δυσκολίες να περάσουν το χρόνο τους ευχάριστα.

[/responsivevoice]